Podporujeme

Naši podnikatelskou činnost chápeme mimo jiné jako službu, při které se snažíme v přátelské atmosféře plnit potřeby našich odběratelů.

Ne každý člověk má to štěstí být zdravý, schopný postarat se sám o sebe a žít dle svých představ. Můžeme-li sloužit firmám a lidem a za tuto práci získávat odměnu, bereme jako své "poslání" částí získaných prostředků podporovat neziskové organizace, nadace, charitu.

Dospělý člověk většinou může, pokud opravdu chce, rozhodovat o svém životě a změnit jej. Naši finanční podporu směřujeme především do zlepšení životních podmínek dětí, které nemohou ovlivnit své postavení a stávající životní úděl.

Nejsou nám lhostejné pocity nechtěných, odložených dětí, které se potýkají s každodenní realitou a porovnávají své dětské sny, přání a možnosti se svými "šťastnějšími" vrstevníky. Chtěli bychom, aby člověk v dětství nezažíval pocity bezmocnosti a beznaděje.


Naším dobrovolným závazkem je podpora projektů jako např.:
- www.sance.cz
- www.nadacetm.cz
- www.koralkydetem.cz
- www.pomoztedetem.cz
- www.neziskovky.cz

Jsme rádi, že jsou kolem nás lidé, kteří pracují, aby ulehčili život a pomohli někomu jinému. Děkujeme všem lidem věnujícím se pomoci dětem a občanům, kteří skutečně potřebují pomoc naší společnosti.

E-MAIL: info@industrycz.cz  TEL.: 721 470 173
Všechna práva vyhrazena. © 2009 Industry CZ, s.r.o.
  Design by DHweb ©2007