Software: QF-profesionál

QF-profesionál je CAE (CAD) software pro konstrukci a projektování dle technických a ekonomických měřítek.

Projektovat s ohledem na optimální náklady

QF-profesionál Vám nabízí kompletní webové prostředí k výpočtu a dimenzování běžných strojních součástí. Jako první software na trhu zohledňuje technická i ekonomická kritéria.

Dimenzování valivých ložisek - inovační a přesahující jednotlivé výrobce

Sestava valivých ložisek programu QF-profesionál pracuje zcela nezávisle na jednotlivých výrobcích. Vypočítejte si podle normy DIN ISO 281 to správné ložisko a s námi určíte vhodnou výkonnostní třídu! Tak dosáhnete ve výběru a výpočtu na celý světový trh valivých ložisek a vyhnete se předimenzování nebo naopak poddimenzování ve výkonu a také v ceně.

Žádné náklady na instalaci a vždy v nejnovější verzi

Jako typickou webovou aplikaci na bázi JAVATM budete mít kdykoliv k dosažení aktuální metody výpočtů a parametrů. Žádná instalace, žádná aktualizace, žádné problémy. Tak Vám zůstává více času pro Vaši konstrukční práci.

Až 10krát rychleji u cíle

Díky intuitivnímu zacházení a lehce srozumitelnému uživatelskému vedení se můžete bez dlouhého zaučování ihned připojit. Dokumentaci pro záruku kvality a povinnost doložit ISO 9000 získáte jednoduchým stisknutím tlačítka. Díky simulaci v 2D a 3D poznáte ihned kritická místa aplikace a můžete je příslušně upravit.

E-MAIL: info@industrycz.cz  TEL.: 721 470 173
Všechna práva vyhrazena. © 2009 Industry CZ, s.r.o.
  Design by DHweb ©2007