Software: QF-základní

Rychlá volba valivého ložiska

Program QF-základní umožňuje výběr valivého ložiska dle technických a ekonomických měřítek. Přitom jsou, pro určenou aplikaci, vypočtena všechna vhodná ložiska za každou výkonnostní třídu a zobrazena na seznamu. Máte nejrychlejší možnost najít to správné ložisko.

Získejte přehled!

Na první pohled vidíte, které ložisko je pro vaše použití vhodné a které je také nejlepší z ekonomického hlediska. Program QF-základní vybírá z více než 7.000 typů valivých ložisek, ve více jak 30 různých konstrukcích ložiska, které odpovídají Vašim požadavkům. Charakteristické rysy jako dostupnost, brutto cena, stupeň splnění požadavků a stupeň využití ložiska Vám dodatečně pomohou učinit to správné rozhodnutí.
Pomocí grafického provedení můžete také bez důkladného zadání počtu otáček, zatížení nebo doby životnosti určit příslušné ložisko. Grafické provedení Vám ukáže, jak silně smí být ložisko zatíženo nebo jak rychle se může otáčet, abyste dosáhli Vaší požadované životnosti.

Projektovat s ohledem na optimální náklady bez dalších výdajů.

Vezměte v úvahu dostupnost ložiska již při jeho výběru! Porovnejte si náklady různých alternativ na jeden pohled! Vedle všech technických údajů uvádí QF-základní také všechny ekonomické charakteristiky, aby se konstrukce stala optimální s ohledem na náklady. Bez dodatečných výdajů!

E-MAIL: info@industrycz.cz  TEL.: 721 470 173
Všechna práva vyhrazena. © 2009 Industry CZ, s.r.o.
  Design by DHweb ©2007