Přes intergrované menu do CAD-systému lze přímo v SolidKiss_nG spustit všechny výpočetní moduly z programu QF-profesionál.

Z výpočetních modulů pro čelní ozubená soukolí a pro kola se šikmým ozubením může být automaticky vyhotovena podpůrná dokumentace v 3D. Tolerance, sražení hrany, posunutí základního profilu a vrtání pro hřídel bude zohledněno a bude modelován přesný tvar zubu.

Aby byla podpořena efektivní práce v konstrukčním a vývojovém procesu, budou příslušné výpočetní informace uloženy v 3D-modelu a budou tím kdykoliv opět vyvolatelné.

Přes SolidKiss_nG mohou být také rychle a jednoduše vytvořeny hřídele v 3D modelu. Geometrie hřídele může být tvarována velmi pohodlně ve výpočetním modulu pro hřídele a následně automaticky vystavena v 3D modelu. Možné jsou plné a duté hřídele s libovolně mnoha válcovitými a kuželovými segmenty hřídelí.
Vedle hřídelí a ozubených kol je v programu podporována i modulace spojení hřídel-náboj pro hřídel s jemným drážkováním a drážkovanou hřídel. Tyto profily lze, na základě výpočtu, zhotovit v modelu 3D nejen jako hřídele, ale i jako náboje. Tyto profily mohou být vytvořeny také v již nějaké předem existující části ozubeného kola.

E-MAIL: info@industrycz.cz  TEL.: 721 470 173
Všechna práva vyhrazena. © 2009 Industry CZ, s.r.o.
  Design by DHweb ©2007